KONTAKT

Wysokie rachunki za prąd bezpośrednio wpływają na opłacalność produkcji rolnej oraz hodowli zwierząt w gospodarstwach. Rozwiązaniem tego problemu jest fotowoltaika dla rolników. Inwestycja w panele słoneczne, zwłaszcza przy wysokich cenach za energię, zwraca się stosunkowo szybko. Ponadto osoby zajmujące się rolnictwem mogą starać się o dofinansowanie całej instalacji, dzięki czemu jej rzeczywisty koszt będzie niewielki.

Zdjęcie

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Współcześnie coraz trudniej wyobrazić nam sobie możliwość funkcjonowania bez prądu. Dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i szeroko pojętej produkcji. Bez względu na wielkość gospodarstwa fotowoltaika w rolnictwie to jedno z bardziej opłacalnych rozwiązań na pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł. Nowoczesne technologie umożliwiają dokładne wyliczenia, na podstawie których rolnik otrzymuje dopasowany do potrzeb jego produkcji czy hodowli projekt ekologicznej instalacji. Specjaliści z branży zajmują się też doradztwem w zakresie najbardziej efektywnego umiejscowienia urządzeń oraz pozyskaniem dofinansowania.

Jak otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Atrakcyjność oferty zwiększa możliwość otrzymania dotacji na pokrycie kosztów, jakie osoba zajmująca się rolnictwem musi ponieść, aby zyskać ekologiczne źródło zasilania. Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników może mieć formę bezzwrotną lub opierać się na zasadach korzystnej pożyczki. Szczególną uwagę zwrócić należy na programy rządowe oraz finansowane ze środków Unii Europejskiej.